حسابگر بازرگانی

حسابگر بازرگانی

13,800,000 ریال
کد محصول : 2001
برند : شرکت شایگان سیستم
* نسخه حسابگر بازرگانی:

نسخه بازرگانی تحت شبکه 10 کاربره:

نرم افزار حسابداری حسابگر بازرگانی
نرم افزاری منعطف برای مدیریت یکپارچه امور مالی و بازرگانی
 • حسابداری
 • مرکز هزینه و تفصیلی واحد شناور
 • انبارداری
 • خرید و فروش، برگشتی‌ها و سفارشات
 • نمایندگان فروش
 • دریافت، پرداخت و دفتر چک
 • دفتر قسط

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

حسابداری

 • قابلیت تعیین ساختار کدینگ حساب‌ها و تعریف تعداد نامحدود حساب‌های مشتریان، بانک‌ها، نمایندگان، هزینه‌ها، درآمدها، صندوق، اسناد دریافتنی و پرداختنی و …
 • حسابداری چند سطحی همراه با ۲ سطح شناور دلخواه تفصیلی واحد (همراه با گروه تفصیلی واحد) و مرکز هزینه جهت صدور اسناد حسابداری بصورت مستقیم یا اتوماتیک.
 • مشاهده حساب‌ها به صورت نمودار درختی و امکان تعریف و جستجوی حساب در این محیط.
 • تعریف و گروه‌بندی مراکز هزینه (Job Costing) و پروژه‌ها به تعداد نامحدود برای مدیریت حساب‌های پیمانی و قراردادها.
 • صدور سند موقت (پیش نویس) و تبدیل آن به سند مالی.
 • امکان تعریف عطف سند (شابلون سند) برای عملیات روزانه سیستم و امکان اعمال پیش‌فرض سند برای هر عملیات.
 • مشاهده و اصلاح منبع عملیات مربوط به هر سند.
 • نگهداری اطلاعات در دوره‌های مالی متعدد.
 • تعریف سند افتتاحیه و اعمال مانده حساب‌های اول دوره و موجودی کالا در سیستم.
 • عملیات بستن حساب‌ها به سه صورت اتوماتیک، بستن با حساب‌های دلخواه و صدور سند اختتامیه به صورت دستی.
 • ایجاد سند افتتاحیه برای دوره مالی بعد به صورت اتوماتیک و انتقال اطلاعات به دوره جدید.
 • اعمال تیک کنترل سند و امکان فعال‌سازی عدم تغییر سندهای دارای تیک کنترل.
 • ثبت اطلاعات جزیی هر طرف حساب مانند تلفن، موبایل، فکس، شماره ملی، کد اقتصادی، سطح تخفیف، محل، درصد تخفیف پیش‌فرض، شماره حساب بانکی، تعداد روز تسویه، توضیحات اضافی و نگهداری فایل پیوست برای هر شناسه.
 • تعیین حساب‌های پیش فرض برای صدور سند اتوماتیک در بخش‌های انبار، اسناد دریافتنی و پرداختنی و…
 • مرتب‌سازی اسناد بر اساس ردیف‌های بدهکار و بستانکار به صورت گروهی.
 • قابلیت ترکیب تاریخی اسناد با امکان جداسازی اسناد مربوط به فاکتورها و انتخاب محدوده زمانی.
 • ثبت اسناد حسابداری (قطعی نمودن اسناد) و امکان برگشت از ثبت توسط کاربر سوپروایزر.
 • مدیریت ستون‌های سند (امکان غیر فعال‌سازی ستون‌های محیط سند) و امکان حذف و اضافه فیلدهای اطلاعاتی به دلخواه کاربر.
 • مشخص‌کردن روزهای هفته برای بازدید یک حساب (سرکشی)
 • امکان کپی و جاگذاری بین اسناد.
 • تعیین رفرنس (کد سند) در هنگام صدور سند.
 • امکان مشاهده نام و کد گروه، حساب کل، معین، تفصیلی واحد و مرکز هزینه هر ردیف سند هنگام انتخاب ردیف و در چاپ سند.
 • امکان ترکیب آرتیکل‌های یک حساب در سند.
 • چاپ سند براساس فرم‌های از پیش تعریف‌شده و یا طراحی شده بر اساس نیاز کاربر.
 • امکان تعریف چک دریافتنی و پرداختنی هنگام صدور سند.
 • درج توضیحات برای کل سند و توضیحات جزیی برای هر ردیف از سند.
 • کنترل حساب‌ها هنگام افزایش مانده حساب از اعتبار تعریف شده برای آن حساب در یک عملیات و یا جمع اسناد.
 • امکان بستن هر گونه فعالیت در دوره‌های مالی.
 • غیر فعال کردن (راکد) حساب‌ها.
 • مشخص‌کردن نوع ترازنامه‌ای حساب (تراز دائمی، سود و زیان موقت و..) به ریز و امکان تغییر نوع حساب‌های متعلق به یک حساب کل به صورت دسته‌ای.
 • امکان هشدار و جلوگیری از ثبت سند در روزهای تعطیل.
 • تعریف فرمت شرح سند اتوماتیک دریافت و پرداخت به دلخواه کاربر
 • دریافت اسناد از سیستم حقوق و دستمزد و اموال دیگر نرم‌افزارهای شایگان‌سیستم
 • گزارش‌های متنوع مراکز هزینه نظیر گزارش‌های صورتحساب مراکز، هزینه‌یابی، تراز مراکز، دفتر معین مراکز هزینه و …
 • گزارش‌های متنوع گردش حساب‌ها، بدهکاران و بستانکاران، وضعیت بانک‌ها و صندوق، ترازنامه، صورت سود و زیان، انواع ترازهای ۶،۴،۲ و ۸ ستونی دفاتر کل و روزنامه، کنترل وضعیت حساب‌ها، گزارش‌های چند ارزی و… .
 • طراحی گزارش پارامتریک برای اظهارنامه مالیاتی
 • امکان گزارش‌گیری از فعالیت کل شرکت و کل یک حساب (حساب در یک نگاه).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

معرفی کالا و انبارداری

 • تعریف تعداد نامحدود انبار همراه با کد با امکان تعیین حساب‌های اختصاصی (حساب اقلام موجودی، تعدیل انبار، حساب کالای ساخته شده، بهای تمام شده، خرید و فروش، برگشتی‌ها و… ) به تفکیک برای هر کالا یا انبار و یا حساب‌های پیش فرض برای کلیه انبارها و استفاده از این حساب‌ها هنگام صدور سند اتوماتیک فاکتور.
 • معرفی تعداد نامحدود کالا با گروه‌بندی چند سطحی (نمودار درختی)، نگهداری اطلاعات کدینگ به صورت عدد، حروف یا ترکیبی، چندین بارکد، اطلاعات فنی، وزن، حجم، عرضه کننده کالا، تاریخ ایجاد، نماینده فروش، توضیحات اضافی کالا، انبار پیش‌فرض کالا و …
 • تعیین اولویت ارتباط اتوماتیک حسابداری و انبارداری بر اساس کالا، انبار و یا پیش فرض‌ها.
 • صدور سند اتوماتیک عملیات مالی مربوط به انبارها و تعریف عطف سند عملیات انبارها مانند حواله، رسید، تعدیل اضافی، نقصانی و انتقال.
 • تعیین ۵ سطح قیمت فروش برای هر کالا به منظور فروش کالا با قیمت‌های مختلف (عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و …)
 • تعیین عکس و پیوست برای کالاها و استفاده از آن در طراحی فاکتورها، چاپ و سایر گزارشات.
 • امکان تغییر سطوح قیمت فروش به صورت تکی، گروهی و یا لیستی به صورت درصد و یا قیمت ثابت.
 • امکان دسترسی به سطوح قیمت هر کالا در فاکتور شامل ۵ سطح قیمت واردشده، فی بر اساس فرمول، فی میانگین، فی خرید یا آخرین فی فروش کالا.
 • تعیین مالیات و عوارض بر ارزش افزوده برای کالاهای مشمول و تعیین کالاهای معاف، انتخاب مقادیر از لیست تعریف‌شده و به‌روزرسانی درصد تعیین شده سال طبق قوانین دارایی به صورت گروهی یا موردی.
 • امکان تعریف سریال برای هر کالای مورد نظر و قابلیت تعریف سریال تجمعی کالا برای خرید و فروش انبوه.
 • تعریف دسته‌ای کالا بر اساس مشخصات تعریف‌شده توسط کاربر همانند رنگ، اندازه، برند و مشخصات دیگر کالا.
 • تعیین نقاط مینیمم و ماکزیمم کالا برای کنترل کالا در انبار (نقطه سفارش).
 • استفاده از ۵ واحد شمارش برای هر کالا و تعیین ضرایب برای مرتبط کردن واحدها و امکان وابسته کردن واحدها به واحد اصلی (عدد، بسته، کارتن و …).
 • انواع قیمت‌گذاری کالا در انبار به سه صورت میانگین، FIFO و استاندارد.
 • امکان تعریف پیش‌فرض تخفیف ردیف برای هر کالا.
 • تعیین مینیمم و ماکزیمم برای قیمت و مقدار فروش موجودی هر کالا.
 • امکان تعیین کالاهای مشابه، پیشنهادی و غیرفعال کردن کالاها (راکد).
 • امکان تعریف کالای جایزه برای کالاها براساس مقدار فروش.
 • امکان تعیین مراکز هزینه برای انواع فاکتورها، رسید و حواله انبار (مناسب برای شرکت‌های پیمانی و پیمانکاران).
 • محاسبه قیمت فروش بر اساس سطوح قیمت با فرمول مورد نظر.
 • قابلیت طراحی فرم برگه‌های انبارداری توسط کاربر و تعیین فرم پیش‌فرض و تنظیمات گوناگون برای چاپ فرم.
 • ورود و خروج کالا از انبار علاوه بر فاکتورها از طریق رسید و حواله انبار با امکان تعیین حساب مقابل.
 • صدور برگه انتقال کالا بین انبارها و امکان صدور آن در محیط رسید انبار.
 • اصلاح موجودی انبار از طریق صدور برگه‌های تعدیل اضافی و نقصانی همراه با انتخاب حساب مقابل.
 • انبارگردانی از طریق ورود کالاهای شمارش‌شده به صورت لیستی با امکان فیلتر انتخاب کالا و انبار و صدور اتوماتیک فاکتور و سند تعدیل اضافی و نقصانی مربوطه.
 • ورود و خروج کالا از انبارهای مختلف در یک برگه.
 • امکان صدور برگه (بیجک) خروجی انبار (گزارش خلاصه کالاهای چند فاکتور).
 • تعیین مقدار موجودی اول دوره کالا و انبارها و انتقال موجودی ریالی و تعدادی به دوره مالی بعد.
 • امکان تعیین رفرنس و بیجک (شماره بارنامه) و درج توضیحات اضافی برای هر برگه.
 • امکان درج اطلاعات تفصیلی همانند اطلاعات فنی، محل نگهداری، توضیح ردیف، وزن، حجم، نوع ردیف و .. برای کالا در هر ردیف از برگه‌های انبارداری.
 • امکان اجباری‌شدن پرکردن فیلدهای دلخواه در محیط برگه.
 • امکان نمایش تعداد فاکتورها و مانده حساب‌های طرف حساب در محیط برگه‌های انبارداری.
 • تعیین نرخ ارز برای برگه‌ها و هزینه‌های آن به صورت مجزا.
 • امکان ارسال پیام کوتاه برای طرف حساب‌ها با طراحی دلخواه کاربران.
 • امکان تیک کنترل با تنظیم عدم تغییر برگه توسط کاربران پس از کنترل و گزارش‌گیری مجزا از برگه‌های کنترل شده یا کنترل نشده.
 • تعیین هزینه‌های رسید انبار به صورت درصد یا مبلغ، با قابلیت تعیین حساب مقابل هزینه.
 • امکان ارسال کالا با تعریف خودرو و راننده برای حواله‌های انبار به صورت دسته‌ای بر اساس محل، مشتری و …
 • مشاهده گردش حساب، کاردکس کالا، مرجوعی‌ها و سند مربوطه در محیط برگه‌های انبارداری.
 • امکان تعریف کالا و طرف حساب جدید در هنگام صدور برگه‌های انبارداری.
 • امکان تعریف چیدمان شرح سند رسید و حواله توسط کاربر.
 • امکان اتصال به دستگاه توزین (باسکول یا ترازو) در برگه‌های انبارداری.
 • امکان پیوست کردن فایل به برگه‌های انبارداری و چاپ آن مانند عکس، قرارداد و… .
 • امکان کپی و جایگزینی محتوا بین انواع برگه‌ها و فاکتورها در سیستم.
 • فعال‌سازی محدودیت دسترسی کاربر به انبار و کالا در سند و یا گزارش.
 • انواع گزارشات کاربردی نظیر گزارش‌گیری لحظه ای از وضعیت سود و مانده کالاها و انبار به تفکیک یا بصورت گروهی ، موجودی ریالی و مقداری انبار و کالاها، گزارش‌های کاردکس، کنترل موجودی، مانده کالاها، گردش موجودی‌ها، مصرف و خرید کالا، سریال کالا و … با قابلیت طراحی گزارشات شخصی.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

خرید و فروش

 • صدور فاکتور خرید و فروش با پارامترهای گوناگون جهت تنظیم به دلخواه کاربر.
 • صدور پیش فاکتور ، سفارش فروش و سفارش خرید و امکان تبدیل پیش فاکتور به سفارش و یا هریک به فاکتور.
 • صدور فاکتور برگشت از فروش و برگشت از خرید به دو صورت برگشت با امکان تعیین رفرنس خرید و فروش یا مستقل.
 • امکان تفکیک کالاهای سفارش داده شده (رزرو شده) از موجودی و فروش از روی موجودی آزاد.
 • صدور فاکتور سریع فروش و برگشت از فروش، مناسب برای مراکز پرفروش با امکان تبدیل گروهی و یا یک به یک به فاکتور اصلی.
 • صدور سند اتوماتیک برای فاکتورها و امکان تعیین روش صدور سند توسط کاربر به صورت حجم فروش و یا سود فروش.
 • امکان تعریف عطف سند برای صدور سند مالی فاکتور به روش دلخواه کاربر (شابلون سند).
 • قابلیت طراحی فرم فاکتورها توسط کاربر و تعیین فرم پیش‌فرض و تنظیمات گوناگون برای چاپ فاکتور.
 • مدیریت فیلدهای فاکتور و تعیین فیلدهای مورد نیاز در فاکتور به دلخواه کاربر.
 • نگهداری حساب‌های فروشندگان و مشتریان با دسته‌بندی مجزا و تعیین اطلاعات جزیی برای هر مشتری.
 • کنترل چک‌های برگشتی حساب هنگام صدور فاکتور.
 • اعمال نمایندگان فروش در فاکتور، تعیین درصد کمیسیون، محاسبه مبالغ کمیسیون نمایندگان و گزارش‌های متنوع مربوط به نمایندگان.
 • اعمال مالیات و عوارض بر ارزش افزوده برای هر کالا و صدور سند مربوطه به صورت اتوماتیک یا با تایید سرپرست.
 • درج سریال به صورت تک یا تجمعی، تاریخ شروع و اتمام گارانتی کالا در فاکتور و امکان چاپ اتوماتیک سریال کالاها بعد از چاپ فاکتور همراه با نگهداری تاریخچه سریال در وضعیت‌های جاری، فروش رفته و … .
 • امکان تعیین رفرنس و بیجک (شماره بارنامه) برای هر فاکتور.
 • تعیین تخفیف ردیف فاکتور و تخفیف کلی فاکتور به صورت درصد یا مبلغ.
 • تعیین نرخ ارز برای فاکتور و هزینه‌های آن به صورت مجزا.
 • امکان تعیین مرکز هزینه برای کل فاکتور و یا ردیف فاکتور (مناسب برای شرکت‌های پیمانی و پیمانکاران).
 • تعیین قیمت پیش فرض کالا در فاکتور.
 • امکان ارسال پیام کوتاه برای مشتریان با طراحی دلخواه کاربران.
 • امکان تیک کنترل فاکتور با تنظیم عدم تغییر فاکتور توسط کاربران پس از کنترل و گزارش‌گیری مجزا از فاکتورهای کنترل‌شده یا کنترل‌نشده.
 • امکان غیر فعال‌کردن بعضی از ستون‌های فاکتور در صورت عدم نیاز و سفارشی‌سازی محیط فاکتور به دلخواه کاربر.
 • تعیین هزینه‌های فاکتور به صورت درصد یا مبلغ، با قابلیت تعیین حساب مقابل هزینه.
 • سرشکن‌کردن هزینه‌ها در فاکتور خرید به منظور محاسبه قیمت تمام‌شده کالاهای خریداری‌شده بر اساس حجم ریالی کالا و یا درصدهای مورد نظر کاربر.
 • امکان ارسال کالا با تعریف خودرو و راننده برای هر فاکتور و یا مجموعه‌ای از فاکتورها به صورت دسته‌ای بر اساس محل، مشتری و … .
 • مشاهده گردش حساب، کاردکس کالا، مرجوعی‌ها و سند مربوطه در محیط فاکتور.
 • امکان پرسش لیست کالاهای پیشنهادی و جایزه از کاربر بعد از صدور ردیف فاکتور.
 • امکان تعریف کالا و طرف حساب جدید در هنگام صدور فاکتور.
 • امکان جلوگیری از فروش به مشتریان با فاکتور معوق و یا چک برگشتی.
 • تنظیم جلوگیری و یا هشدار فروش کالا با موجودی منفی با امکان تهیه گزارش کالاهایی که درخواست خریدار بوده و موجودی نداشته.
 • تسویه فاکتور به روش‌های نقدی،کارت اعتباری، چک، تنخواه گردان و .. با قابلیت تفکیک حساب‌های صندوق، بانک و … برای هر یک از کاربران سیستم و نگهداری پرداخت‌های انجام‌شده برای یک فاکتور.
 • امکان قسط‌بندی مبلغ فاکتور و مبلغ دیرکرد تسویه قسطی با درصدهای مورد توافق جهت تسویه حساب مشتری در دفتر قسط همراه با چاپ دفتر قسط.
 • امکان نمایش مانده حساب و مانده حساب تفصیلی واحد در فاکتورها.
 • امکان استفاده از بارکد ردیف کالا با طراحی کاربر در فاکتور (مناسب برای مراکز فروش با ترازو یا باسکول و فیش صندوق).
 • استفاده از مشتری پیش‌فرض و مقدار پیش‌فرض کالا و انبار در فاکتور برای بالابردن سرعت صدور فاکتور.
 • امکان فعال‌سازی عدم تغییر فاکتور پس از چاپ و چاپ اتوماتیک پس از خروج از فاکتور و ایجاد اتوماتیک فاکتور جدید.
 • امکان تعریف محل‌ها و گروه‌بندی اشخاص و مشتریان با توجه به مناطق موردنظر مانند منطقه محل فروش و کسب گزارشات لازم از آن مناطق.
 • کنترل محدوده قیمت برای کالاها.
 • امکان دسترسی به انواع سطوح قیمت کالاها، میانگین، آخرین خرید، آخرین فروش به مشتری و … از داخل فاکتور با تعیین قیمت پیش‌فرض برای هر کالا.
 • امکان تعریف چیدمان شرح سند فاکتور توسط کاربر.
 • امکان اتصال به دستگاه توزین (باسکول یا ترازو) در فاکتور.
 • امکان پیوست‌کردن فایل به فاکتور و چاپ آن مانند عکس، قرارداد و … .
 • تعیین تاریخ سررسید و مهلت پرداخت برای فاکتورها و تعیین مهلت برای هر حساب.
 • امکان کپی و جایگزینی محتوا بین انواع فاکتورها در سیستم.
 • ارسال چاپ فاکتور به صورت موازی و با فرم‌های گوناگون بر چند چاپگر.
 • تعریف انواع دسته‌بندی فاکتورها، با ردیف‌ها و طراحی‌های گوناگون و چاپ در نقاط تعریف شده.
 • گزارش‌های متنوع از وضعیت خرید و فروش، انواع صورت‌حساب ها، حجم فروش، گزارش‌های مربوط به نمایندگان فروش و ویزیتورها، گزارش‌های سود مشتریان، کالاها، ارزش افزوده، گزارش‌های مقایسه‌ای، وضعیت حساب مشتریان، کالاهای بدون فاکتور (راکد)، گزارش وضعیت پرداخت فاکتورها و هشدار فاکتورهای معوق

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت و پرداخت و دفتر چک

 
 • ورود اطلاعات چک ها به همراه نگهداری تاریخچه هربرگ چک بطور کامل.
 • اعمال وضعیت‌های مختلف، پاس نشده، انتقالی، درجریان وصول، برگشتی، پاس شده، نقدی، باطل شده وتضمینی برروی چک.
 • امکان جستجو و دسترسی به اطلاعات مختلف چک.
 • راس گیری چک‌ها.
 • هشدار چک‌های سررسیدشده در ابتدای ورود به برنامه.
 • تعریف دسته‌چک‌های متعدد برای هریک از حساب‌های بانکی.
 • امکان طراحی فرم چک برای بانک‌های مختلف و چاپ چک
 • امکان ورود مستقیم چک‌ها در برگه دریافت و پرداخت به منظور سرعت بیشتر.
 • پیش‌بینی وصول چک دریافتی.
 • مامور یا نماینده وصول چک دریافتی.
 • چک‌های ارزی.
 • گزارش‌های متنوع مربوط به چک‌ها با انواع شرایط به دلخواه کاربر و مرتب‌سازی.
 • نگهداری اطلاعات شعب بانک برای چک‌های دریافتی.
 • کنترل تکراری بودن شماره چک‌ها.
 • تهیه فایل بانک برای چک‌های در جریان وصول‌شده با لیست کد بانک‌ها.
 • کنترل و مقایسه چک‌ها با اسناد اتوماتیک مربوطه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر امکانات

 • تعداد رکوردهای نامحدود در بانک اطلاعاتی.
 • قابلیت ایجاد شرکت‌های مختلف با کدینگ قابل تعریف توسط کاربر.
 • امکان ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها (چارت حساب‌ها، کالاها، اسناد و فاکتورها)
 • ارسال و دریافت چک‌‌ها.
 • ورود اطلاعات و قابلیت نمایش منوها و گزارشات به زبان‌های انگلیسی و فارسی (نسخه دوزبانه).
 • ورود اطلاعات از طریق فایل‌های متنی با ساختار ویژه جهت تبدیل به اسناد حسابداری.
 • قابلیت اتصال با ترازوهای دیجیتالی جهت ورود مقادیر اوزان.
 • سیستم چند ارزی.
 • تقویم شمسی و میلادی و دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات.
 • سازگار با انواع چاپگر.
 • قابلیت چاپ بارکد.
 • ارسال پیام کوتاه (SMS) از طریق برنامه، ارسال مانده حساب، آخرین گردش، دعوت به بازدید اطلاع از محصول جدید و … .
 • قابلیت ارسال تمام گزارش ها با قالب PDF,XML,EXCEL.
 • گزارش ساز (Report Generator) با امکان فرمول نویسی ..
 • قابلیت تهیه گزارش های پارامتریک، اظهارنامه مالیاتی، دفاتر کل و روزنامه به صورت و یا خلاصه ماه و…
 • امکان تعریف نوار ابزار (Toolbar) برای دسترسی سریع به آیتم های پرکاربرد.
 • کلیدهای میانبر و دسترسی سریع.
 • امکان تعریف متون کمکی از پیش تعریف شده.
 • امکان تعیین تصویر زمینه برای صفحه اصلی برنامه.
 • ارسال پیغام برای کاربران شبکه.
 • امکان طراحی فرم ها برای سهولت کار کاربر با برنامه.
 • تهیه نمودارهای سه بعدی.
 • نگهداری اطلاعات کامل یک حساب از جمله آدرس تلفن و … . انتقال آن به دفتر تلفن.

 

 

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0

logo-samandehi